Webbutveckling, E-learning – Arbetsprocess

Projektering

Webbutveckling - Projektering

Vi förbereder webbutveckling eller e-learning genom att ta reda på nyckelfakta och sätter upp målen för projektet. Hur lyckat projektet blir i slutändan, beror i allra högsta grad på att man har gjort en ordentlig projektering, där man har tagit hänsyn till alla nyckelfakta och förutsättningar.

Först och främst tar vi reda på fakta om er verksamhet. Vi anpassar naturligtvis efter förutsättningarna och vad det är för typ av verksamhet ni bedriver.

Det kan handla om allt ifrån ett företag som bara jobbar åt en kund, men vill ha en enkel hemsida med en företagspresentation, ett “digitalt visitkort”.  Till att omfatta mer omfattande uppdrag, där man kanske tillsätter en projektgrupp där det kan vara deltagare från olika avdelningar som ska samverka i projektet.

Grundstommen för processen vid webbutveckling:

Vad kännetecknar er verksamhet?

Webbutveckling - Verksamhet

Vi tar reda på vad det är för typ av verksamhet och vad som kännetecknar den. (Exempel: Det kan vara ett gammalt familjeföretag med traditioner. Det kan vara miljövänlighet, mm.)

Vad har ni för varumärke?

Webbutveckling - Varumärke

Hur ser er grafiska profil ut? Vad använder ni för logotyp? Använder ni exempelvis några speciella teckensnitt? Är det några speciella färger eller färgkombinationer ni använder? Är det andra kännetecknen era kunder identifierar er med?

Är det en helt ny produkt eller tjänst som ska lanseras på marknaden?

Det är ett exempel på vilka frågor som kan komma upp. Den grafiska profil ni använder i er verksamhet bör ju naturligtvis avspegla sig på er webbplats för att stärka ert varumärke.

Hur ser er målgrupp ut?

Webbutveckling - Målgrupp

Vilka vänder ni er till? Är det allmänhet eller branschfolk som anlitar er? Vilka åldersgrupper? Vilka övriga kategorier ska man tänka på? Vad har er målgrupp för förväntningar? Vad vill de veta om er och era tjänster?

Vilken funktionalitet ska webbplatsen ha?

Webbutveckling - Funktionalitet

Vad förväntar sig era målgrupper för funktionalitet på er hemsida? Är det en produktpresentation? Är det en online-butik? Ska det finnas annan funktionalitet? Exempelvis kund- eller supportforum, kontaktformulär eller andra funktioner?

Det är ju ganska elementära frågor. Det kan även dyka upp frågor om externa tjänster, som man ska ta hänsyn till redan vid webbutveckling. Ska det finnas koppling till affärssystem eller externa system?

Redan vid webbutveckling ska man tänka på mobilanvändarna. Vad behöver en mobilanvändare för information “on the go”? Väganvisning? Tidsbokning  eller annat som är till speciell nytta för mobil användning?

Behöver det anordnas utbildning av administratörer och webbredaktörer hos er?

Konvertering

Webbutveckling - Konvertering

När besökaren väl har hamnat på er webbplats, så säger man att man har cirka 5 sekunder på sig att fånga besökarens intresse, innan han/hon söker sig vidare… Det finns då olika grader av konvertering från att man kanske vill veta mer om ert erbjudande, det kan vara att man anmäler sig till ett nyhetsbrev eller liknande. När kunden har köpt er vara, då säger man att man har fått 100% konvertering.

En lyckad konvertering beror på följande faktorer:

 • En väl utformad webbplats som inger ett förtroende.
 • Kunden ska känna sig trygg hos er, det kan handla om att man ska kunna lämna ifrån sig sina kortuppgifter i en online-butik.
 • Överhuvudtaget att webbplatsen fungerar felfritt, utan att “frysa” eller på något annat sätt stoppa upp.

Konverteringen är en mycket viktig fråga som vi aktualiserar redan under projekteringen innan webbutveckling påbörjas.

När vi sedan har kommit så långt i processen har vi fått ett bra underlag för att konkretisera uppdraget. Då går vi vidare till utvecklingsfasen…

Webbutveckling

Webbutveckling

Vi gör ett utkast på webbsidans layout som sedan kommer att ligga till grund för webbutveckling. Vi gör även ett flödesschema/karta över sidans navigering. Vi lägger här stor vikt på att sidan ska var logiskt uppbyggd och lättnavigerad. Orsaken är att era besökare snabbt ska hitta vad de söker och att sökmotorerna kan göra en ordentlig indikering av webbplatsens innehåll.

När utkastet är godkänt av er görs det en beskrivning av vad som ingår i uppdraget som sedan skall godkännas av er och oss.

I förekommande fall registreras domännamn och ordnas med webbhotell.

Innan webbutveckling påbörjas, arbetar vi med vilka nyckelord vi skall använda för sökmotoroptimeringen. Ett vanligt misstag som görs i detta stadie är att man baserar nyckelorden på sin egen verksamhet. Nyckelorden skall alltid baseras på de ord och begrepp som används vid webbsökning med ex. Google.

Sedan utförs arbetet enligt uppdragsbeskrivningen. Webbsidan provkörs och det verifieras att den fungerar som avsett.

Eventuella planerade och avtalade utbildningar genomförs och systemet  lämnas då formellt över till kund.

Uppföljning, Support

Webbutveckling - Support

När webbutveckling är genomförd för ert projekt går man över i en uppföljnings/supportfas:

När systemet har kommit i full drift kommer det att följas upp och säkerställas att systemet fungerar som avsett.

Det finns alltid möjlighet till support ifall problem skulle uppstå. Exakt hur supporten kommer ske beror på vilket supportavtal som har överenskommits.

Vi arbetar inte bara med webbutveckling, vi arbetar även med….

E-learning, utbildningar, kunskapsprov

Webbutveckling - E-Learning

När det gäller E-learning, kunskapsprov och certifieringar  så tillkommer dessa moment i processen:

Vi har erfarenhet av att arbeta utifrån Blooms Taxonomi och kan lägga upp utbildningen efter denna.

Blooms taxonomi, som lanserades 1956 av den amerikanske psykologen Benjamin Bloom, beskriver olika steg i inlärningen.

Läs mer om Blooms taxonomi här… (engelska).

Om utbildningen skall tas fram från början, så kan man dela in processen i 3 huvudsakliga begrepp:

 1. Vad skall utbildningen handla om?
 2. Vad är målet för utbildningen?
 3. Vad ska man kunna och hur mycket ska man kunna det för att man ska betrakta utbildningen som godkänd?

Tillsammans med representanter från kunden som är sakkunniga i utbildningsämnet upprättar man ett  Måldokument som beskriver följande:

 • Utbildningens innehåll.
 • Utbildningens mål.
 • Förkunskapskrav.
 • Delmål, om det är fler ämnen i utbildningen
 • Kunskapskontroller vid olika etapper i utbildningen.
 • Fastställda krav för att betrakta utbildningen som godkänd.

Sedan tas utbildningsmaterial och frågebank för kunskapsprov fram tillsammans med sakkunniga i ämnet och läggs in i utbildningsportalen.

Har ni redan befintligt utbildningsmaterial i organisationen som används idag, kan det vara lämpligt att utgå ifrån den.

Så ser som sagt processen ut generellt . Den anpassas naturligtvis efter kundens önskemål och hur de verkliga förutsättningarna ser ut. Alla uppgifter om ert företag, såsom affärsplaner och annan dokumentation som kommer oss tillhanda under projektering och webbutveckling, handhas naturligtvis konfidentiellt.