Om företaget….

Webbyrå Stockholm ? Vilka är vi ? Vad kan vi? Får vi lov att presentera oss...

Sunspire Media & Design är en nystartad webbyrå baserad i Stockholm. Vi arbetar med projektering och utveckling av webbplatser, fotograferingsuppdrag och grafiska tjänster inom bland annat 3D-illustration, bildbehandling och annan grafisk bearbetning.

Vi riktar oss till företag, organisationer, föreningar och privatpersoner. Vi är verksamma i Stockholmsområdet, men det  finns inga hinder att vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Sunspire Media & Design är ingen renodlad webbyrå. Våra tjänster kompletterar varandra på ett sätt som gör oss unika på marknaden.

Vår affärsidé och styrka är att kunna erbjuda kompletta helhetslösningar för kunden.

Vi är också mycket lyhörda för våra kunders önskemål, och vi har som mål att vi ska överträffa kundens förväntningar.

Vi sätter människan i centrum

Vi vill inte prata så mycket om HTML, PHP, Java, Flash, CSS, och och andra facktermer. Vår tro är att kunden är mer intresserad av att få ett kraftfullt verktyg för att kunna marknadsföra sina varor och tjänster, och därigenom stärka sin verksamhet.

Vi tycker hellre om att prata om vad som är väsentligt för er, att ni får det verktyg ni behöver för att ta tillvara och stärka ert varumärke och sälja era tjänster och produkter.

Våra kompetensområden

Vi kan utföra alla steg i processen:

  • Projektera och utveckla er nya webbplats.
  • Hantering av befintligt eller nytt domännamn, webbhotell i samarbete med Loopia AB.
  • Fotografering av interiörer och exteriörer, produktfotografering, panoramafoto och virtuella rundturer.
  • 3D-illustrationer, bildbehandling och andra grafiska arbeten.
  • Vi kan även E-learning. Både planering framtagning av utbildningar och tillhörande kunskapsprov.
  • Utbildning av lokal administratör/webbredaktör.

De tjänsterna kan utföras i kombination, men vi åtar oss gärna separata uppdrag inom ovanstående områden.

Om grundaren…

Kaj Jensen

Jag heter Kaj Jensen, och har arbetat med internet ända sedan den stora internetboomen kom 1995. Jag har utvecklat och arbetat med ett flertal webbplatser under årens lopp.

Jag arbetar mycket med konstnärlig fotografering och landskapsfotografering. Jag arbetar även med konventionellt studiofoto. Jag arbetar mycket med panoraman,  landskapsscenarier både i Sverige och utomlands.

Jag driver även en sida för fotografering och grafisk design, Sunspire Photography & Imaging, www.sunspire.se. Gör gärna ett besök för att se exempel på fotografiskt arbete och grafisk design.

Har en lång erfarenhet av 3D-illustration sedan slutet på 80-talet. Har tidigare arbetat i Caligari TrueSpace, som var ett av de första användbara programmen till vanliga persondatorer.  Tidigare var sådana program förbehållna mycket dyra och avancerade arbetsstationer. Har även utvecklat 3D-modeller för användning i flygsimulatorer. Jag arbetar idag i programvaror som Carrara 8.5 Pro, Poser 2012 Pro och Vue 2014.

Vidare har jag en flerårig erfarenhet av projektledning, pedagogik, it-frågor och ledarskap.

I arbetsuppgifterna har det bland annat ingått ansvar för it-system, arbetat med upphandlingar av utrustningar och system. Har även arbetat med intern kommunikation och intranät.

Jag har arbetat med internutbildning, kvalitetssäkring och personcertifiering inom företag och organisationer under ett flertal år. Jag har tillämpat Blooms Taxonomi i arbetet.

I övrigt har jag arbetat i många år på ett flertal chefs- och ledarbefattningar och har en stor erfarenhet av ledarskapsfrågor.

“Kunden köper inte våra produkter, kunden köper vår lösning för sin verksamhet.”

Kaj Jensen
Stockholm januari 2014